Болгарская грамматика Неофит Рилски

У нас вы можете скачать книгу Болгарская грамматика Неофит Рилски в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Но после се съгласява при условие, че младежът няма да бъде покалугерен без неговото одобрение. Започват години на упорит труд. Младият Неофит изучава черковнославянска граматика в манастира. Учи в гръцките училища в Мелник и Велес, след което става учител и проповедник в Рилската обител. Тук той продължава да се самообразова постоянно и системно, поради което е смятан за един от най- културните и способни монаси. На следващата година митрополитът е убит. Потресен от садизма на турчина убиец, Неофит прави първия си литературен опит, написвайки стихотворение, посветено на убития митрополит.

След връщането си в Рилския манастир, той трябва отново да го напусне, тъй като през г. Неофит отива в Казанлък, а през г. Там е изпратен от Априлов и Палаузов, за да се подготви за преподавателска дейност в строящото се Габровско училище.

В началото на г. Той въвежда взаимоучителния метод и обучава своите възпитаници в светски дух. Три години по-късно, през г. Но копривщенските първенци го принуждават да напусне красивото подбалканско селище и да се завърне в Рилския манастир.

До него достигат писма от много градове. Всички горят от желание да отиде при тях, за да ги просвети. Най-настоятелни обаче са старозагорците. Те пишат писмо след писмо — прочувствени, завладяващи. Неофит не може да устои на трогателните молби и скланя.

През април г. Там прекарва четири години и за нуждите на преподаването съставя славяно-гръцки речник. Днес, години по-късно, този труд все още се използва. Неофит се завръща отново в Рилския манастир, където, въпреки отправените му покани да работи като учител и ректор на проектираната духовна семинария, остава до края на живота си.

Книжовната работа поглъща Неофит, той живее изключително с нея. Роденият за педагог и книжовник Неофит Рилски не изменя на своето призвание. Силно отдаден на книжовните си занимания, той отхвърля по-късно и митрополския сан, който му предлагат.

Игуменът е обичан и уважаван от всички. Канен е за учител от различни краища на страната. От него се искат съвети за постройката на училища, книжовници му изпращат за мнение свои ръкописи. Той е винаги отзивчив, внимателен и мъдър наставник, опитен и неуморим педагог.

Неофит дава на народа това, от което има нужда най-много — просвещение и наука. С рационалистическите си възгледи той поставя на здрава основа училищното обучение — въвежда взаимоучителната метода, въвежда нови учебни предмети, с които разширява значително познанията на учениците си, отхвърля завинаги схоластиката и догматизма на старата килийна система. Смятайки, че учението трябва да бъде поставено преди всичко, Неофит Рилски съставя и през г.

Неофит Рилски подкрепя създаването на книжовен национален език на базата на общи закономерности, характерни за всички българския наречия. От друга страна обаче Неофит набляга и върху необходимостта да се запазят известни особености и форми от черковнославянския език. Така той става родоначалник на езикова школа, която не пренебрегва нито отделните български говори, нито езиковите форми, отразяващи черковнославянската книжнина.

Усетът на Неофит Рилски към граматичните и лексикални особености на езика идва преди всичко от неговите лексикографски интереси. Близо шестдесет години Неофит работи по изработката на българо-гръцки речник.

В тях се разглеждат не само църковни проблеми, но и такива от светски характер. Преводът на Енавгелието, направен от Неофит Рилски и отпечатан в Смирна през г. Той се посреща с огромен интерес. За това свидетелстват отзивите на възрожденските читатели и книжовници. Той ни завещава и първия български глобус, който днес се намира в манастирския музей на Рилската обител. Тридцатилетие, в течение которого царь Петр Алексеевич проводил свои преобразования, повлияло на ход всей мировой истории.

Обстоятельства его личной жизни, умственное устройство, пристрастия и фобии стали частью национальной матрицы и сегодня воспринимаются миром как нечто исконно российское. Эта книга про то, как русские учились не следовать за историей, а творить ее, как что-то у них получилось, а что-то нет. Трагические события мая г. Международная экспедиция неожиданно обернулась катастрофой — и уникальной, не имеющей аналогов в мире спасательной операцией. Книга непосредственного участника восхождения, выдающегося альпиниста Анатолия Букреева подробно, день за днем, описывает ход событий.

Восстановить полную картину того, что случилось на склоне высочайшей вершины Земли, помогают расшифровки записей переговоров альпинистов, а также воспоминания коллег и друзей Анатолия. Между Европой и Азией. Наиболее тугим узлом этой эпохи является Смута.

Это поистине страшное и захватывающее зрелище — сопоставимый по масштабу кризис в России повторится лишь триста лет спустя, в начале XX века.

Там же, в семнадцатом веке, нужно искать корни некоторых острых проблем, которые остаются нерешенными и поныне. Между Азией и Европой. В этой книге оживают страницы отечественной истории XV—VI веков — как драматичные, ключевые события, так и небольшие эпизоды, о влиянии которых на ход истории порой мало кто задумывается. Охвачен период с момента освобождения Руси от иноземного владычества до великой Смуты — новой утраты независимости в результате внутреннего кризиса и вражеского вторжения.

Почему первоначальные успехи сменились поражениями?

© Крушина - дерево хрупкое Валентин Сафонов 2018. Powered by WordPress